POZOR!
Strani ne osvežujem več od poletja 2017.
Po novem zakonu volitve člana poslovodstva niso več obvezne in nadzorni odbor lahko člana imenuje sam. Po razpisu dne 6. julija 2017 je nadzorni odbor za novega člana poslovodstva, predstavnika avtorjev, namesto Miha Mazzinija izbral Luka Novaka.

Miha Mazzini: SAZOR - delo v poslovodstvu kot predstavnik avtorjev


To ni uradna stran SAZOR-ja, slovenske avtorske in založniške organizacije za pravice reproduciranja, marveč je namenjena avtorjem, ki so člani ali upravičenci SAZOR-ja, da jih lahko kot njihov predstavnik v poslovodstvu sproti seznanjam s hitrim pregledom stanja. Zato je jezik na strani jezik avtorja in ne pravnika. Za pravne zadeve poglejte na uradno stran.

Dejstva:

 1. Če kopirate avtorska dela več, kot dovoljuje zakon, potem morate avtorjem in založbam plačati nadomestilo.
 2. SAZOR ima od države licenco za pobiranje nadomestil v fotokopirnicah, vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, višjih, univerzah, gospodarskih družbah, javni upravi ...
 3. SAZOR so skupaj ustanovili avtorji in založniki. Odgovornosti in pravice se delijo pol pol. Denar tudi, tule sem narisal shemo delitve.
 4. SAZOR vodi poslovodstvo, ki ga sestavljata predstavnik avtorjev in založnikov.
 5. Avtorji so lahko: "prevajalec ali dedič književnih in dramskih del, publicističnih del, znanstvenih in tehničnih del, učbenikov, fotografij ali ilustracij".
 6. Glede na status v SAZOR-ju so avtorji lahko:
  1. člani - imajo glasovalno pravico, a odgovarjajo s svojim premoženjem. Članov je trenutno blizu 60.
  2. upravičenci - ne morejo glasovati, glede delitve denarja pa ni razlike med člani in upravičenci. Upravičencev je čez 600.
   Če ne želite biti več član, ampak samo upravičenec, se morate izpisati kot član in vpisati kot upravičenec. Pišite na naslov info@sazor.si.
 7. Po sedanjem statutu je delitev denarja v razmerju pol : pol med avtorji in založniki.
 8. Poslovodstvo nadzira nadzorni odbor, ki ga sestavljata dva avtorja in dva založnika.
 9. Predsednik nadzornega odbora je Slavko Pregl (prvi mandat), predstavnik založnikov v poslovodstvu in trenutni predsednik poslovodstva Rudi Zaman (tretji mandat), predstavnik avtorjev pa Miha Mazzini (prvi mandat).
 10. Nadzorni odbor sestavljajo:
  1. Luka Novak, založba Totaliteta, predstavnik založnikov (od 17. novembra 2016)
  2. Marko Ručigaj, založba Mladinska knjiga, predstavnik založnikov
  3. Slavko Pregl, predsednik, predstavnik avtorjev
  4. Drago Bajt, predstavnik avtorjev

Osebno izhodišče:

Ko sem se vključil v SAZOR, sem vedel le, da ne opravlja svojega namena, torej ne pobira nadomestila od fotokopiranja v šolah, kar Slovenijo na tem področju naredi za zadnjo državo v Evropski uniji.

Trajalo je, preden sem ugotovil, kakšno je stanje in potem sem se odločal, ali naj odneham ali pa se zagrizem v delo. Izbral sem slednje in aktivneje delujem od leta 2013. Moj mandat traja do 2017.

SAZOR je postal aktivnejši, pogajanja z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) so zaključena in sporazum podpisan za vrtce, osnovne in srednje šole.

Opis dogajanja do konca januarja 2016 lahko preberete v kolumni Boj za sadove slovenske ustvarjalnosti.


Odprti projekti:

 1. Fotokopiranje v vrtcih: sporazum podpisan, nadomestilo velja za otroke, ki dopolnijo 5 let v aktualnem šolskem letu.
  Tarifa na otroka v vrtcu: v šolskem letu 2016/2017 je 0,61 evrov, v šolskem letu 2017/2018 je 1,342 evra, od šolskega leta 2018/2019 naprej pa je 2,074 evrov na otroka v bruto znesku.
 2. Fotokopiranje v osnovnih šolah: dobili smo podpise 241 ravnateljev in sporazum velja.
  Dogovorjena vrednost tarife na letni ravni za izračun pavšalnega nadomestila je 2,074 evrov na učenca in dijaka v bruto znesku.
 3. Fotokopiranje v srednjih šolah: sporazum podpisan.
  Dogovorjena vrednost tarife na letni ravni za izračun pavšalnega nadomestila je 2,074 evrov na učenca in dijaka v bruto znesku.
 4. Fotokopiranje na univerzah: Januarja 2016 smo imeli prvo pogajanje. Trdijo, da se zakon njih ne tiče. Od vseh evropskih držav se to zgodi edino v Sloveniji, plačuje tudi Hrvaška!
 5. Fotokopiranje v gospodarstvu: Februarja 2017 začenjamo poganja z gospodarskimi zbornicami.
 6. Fotokopiranje v javni upravi: Iščemo sogovornika za poganja.
 7. Praznjaki (nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje): Urad RS za intelektualno lastnino že nekaj let zavlačuje z izdajo dovoljenja.
 8. Pisanje novega statuta: pripravljen, sprejet. Ker pa se je spremenil zakon, ga znova moramo popraviti.

Dodatne informacije:

 1. Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja na slovenskih univerzah
 2. Kronološki pregled pridobivanja nadomestil od fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji
 3. Vprašanja in odgovori glede fotokopiranja v šolah
 4. Kronologijo Rokusovih poskusov prevzeti SAZOR
 5. Nasveti avtorjem: kam se morate prijaviti, da dobite vsaj malo denarja iz kolektivnega varovanja avtorskih pravic?
 6. SAZOR
 7. Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

Miha Mazzini