Biznis po slovensko

Moji ubogi možgani niso sposobni dojeti uma dobrega slovenskega poslovneža. Prvič sem to zares opazil leta 2007, ko je država prodala Slovensko industrijo jekla (ja, odrasel sem na Jesenicah). Takole je šlo: najprej je država vložila v sanacijo 480 milijonov evrov potem so leta 1998 izdali še obveznice, ki zapadejo 2023 (te bomo torej šele … [>>>>>>>]